NAJWAŻNIEJSZE Z REGUŁ ORAZ
ROZWIĄZANIA SYTUACJI SPORNYCH


Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo do anulowania turnieju lub zmiany jego regulaminu, jak również do podejmowania innych decyzji niż podane w regulaminie jeśli ma to przedłożyć sprawiedliwość nad sztywne reguły.

Wszystkie turnieje gramy w formule BBA (big blind ante). Ante zawsze wynosi wartość dużego blinda niezależnie od ilości graczy przy stole. Wyjątkiem jest sytuacja gdy w turnieju na ft pozostają 2 osoby i ante w ogóle nie jest opłacane.


ZACHOWANIE

Następujące zachowania są niedozwolone:
1. Zmowa z innym graczem lub pozostałe formy oszukiwania.
2. Słowne lub fizyczne groźby pod adresem obsługi.
3. Wulgaryzmy i obsceniczny język.
4. Zakłócanie gry poprzez kłótnie, krzyki oraz nadmierny hałas.
5. Rzucanie, targanie, zaginanie kart.
6. Niszczenie cudzej własności.
7. Używanie nielegalnych substancji.

Następujące zachowania są niewłaściwe i będą karane upomnieniem, sit-outem lub wykluczeniem:
1. Celowe działanie poza swoją turą.
2. Celowe rozsypywanie żetonów w trakcie betowania, tak aby trudno je było policzyć.
3. Zgadzanie się na check do końca, gdy trzeci gracz znajduje się już na all-inie.
4. Oznajmianie przy showdownie, jaką się ma rękę, zanim nastąpiło odsłonięcie kart.
5. Zdradzanie zawartości swojej ręki w trakcie rozdania w wieloosobowej puli. Najlepiej nie dyskutować o swojej ręce nawet z kimś nie będącym w rozdaniu celem uniknięcia sytuacji, w których informacja ta miałaby się przedostać do pozostałych aktywnych graczy.
6. Niepotrzebne wstrzymywanie akcji w czasie rozdania.
7. Układanie żetonów w taki sposób, aby przeszkadzały w rozdawaniu lub oglądaniu kart.
8. Zachowywanie się w sposób, który mógłby nieuczciwie wpłynąć na przebieg rozgrywki.
9. Rozmowy przez telefonu komórkowego przy stole.


MISDEAL

Misdeal ogłaszamy w następujących okolicznościach
1. Pierwsza lub druga rozdawana karta zostaje przypadkiem odkryta przez osobę rozdającą. Jeżeli osoba rozdająca odsłania którąś z kolejnych rozdawanych kart, rozdawanie jest normalnie kontynuowane, zaś na końcu gracz otrzymuje zakrytą kartę z wierzchu, która pierwotnie miała być spalona. W takiej sytuacji flop zostaje później wyłożony bez palenia następnej karty.
2. Dwie lub więcej kart zostały odsłonięte przez osobę rozdającą.
3. W talii znaleziono co najmniej dwie przypadkowo odsłonięte karty.
4. Rozdano o co najmniej dwie karty za dużo.
5. Gracz otrzymał nieprawidłową liczbę kart z wyjątkiem sytuacji, w której następna karta może zostać dołożona bez zaburzania właściwej kolejności rozdawania (np. ostatni gracz ma przed sobą tylko jedną kartę).
6. Jakakolwiek karta została rozdana poza właściwą kolejnością (z wyjątkiem sytuacji, w której odkryta przypadkiem karta zostaje zastąpiona przez kartę, która miała być spalona).
7. Button znajdował się w niewłaściwym miejscu.
8. Pierwsza karta została rozdana graczowi na niewłaściwej pozycji.


DEAD HANDS

Ręka zostaje uznana za martwą, jeżeli:
1. Gracz zrzuca karty lub anonsuje fold w odpowiedzi na cudzy bet lub raise.
2. Gracz zrzuca karty pomimo tego, że nikt przed nim jeszcze nie obstawił.
3. W danym rozdaniu ręka nie zawiera właściwej liczby kart.
4. Gracz przekroczy odliczany mu czas.
5. Karty wrzucone do mucka zasadniczo są uznawane za martwe, jeżeli jednak rękę łatwo zidentyfikować, może zostać odzyskana w sytuacji, gdy leży to w interesie gry (gdy na przykład gracz zrzucający karty został wprowadzony w błąd).
6. Karty przekazane innemu graczowi do gry są martwe niezależnie od tego, czy były odsłonięte czy też nie.


NIETYPOWE SYTUACJE

1. Jeżeli odkryto, że w poprzednim rozdaniu button oraz blindy znalazły się na niewłaściwej pozycji, zostaną one odpowiednio umiejscowione w następnej rozgrywce, tak aby dać każdemu z graczy równe szanse.
2. Gracz musi ochraniać swoją rękę przez cały czas. Może to robić poprzez położenie na nich dłoni, żetonu lub innego przedmiotu, jeżeli jednak niechroniona ręka zostanie przypadkiem zabrana przez osobę rozdającą, gracz nie ma prawa domagać się zadośćuczynienia.
3. Jeżeli dwie karty o tej samej wysokości i figurze zostaną odkryte w czasie rozdania, cała akcja zostaje anulowana, zaś żetony w puli wracają do ich właścicieli.
4. Gracz, który zauważy nieprawidłowości w talii, ma obowiązek zgłosić o tym Dyrektorowi Turnieju. Jeżeli zamiast tego będzie próbował wykorzystać tę sytuację na własną korzyść, ryzykuje utratą prawa do odzyskania pieniędzy z puli w razie, gdyby braki w talii miały zostać odkryte, a rozdanie anulowane.
5. Przypadkowo odkryta karta w talii będzie traktowana jako nic nie znaczący kawałek papieru i zostanie zastąpiona następną w kolejności. Jeżeli odkryta karta trafiła do któregoś z graczy w trakcie rozdawania, będzie zastąpiona dopiero po tym, jak pozostałe osoby przy stole otrzymały już swoje.
6. Joker i przypadkowa karta z innej talii są traktowane jako kawałek nic nie znaczącego papieru i znalezienie ich nie powoduje misdealu. Jeżeli gracz odkryje ich posiadanie przed wykonaniem ruchu, otrzymuje nową kartę w zastępstwie. W przypadku, gdy nie zorientuje się dostatecznie wcześnie i zdąży wykonać swój ruch, jego ręka zostaje uznana za martwą.
7. Jeżeli gracz rozgrywa rękę bez patrzenia w karty, musi liczyć się z wzięciem odpowiedzialności za sytuację, w której nagle okazałoby się, że ma jokera lub inną niedozwoloną kartę.
8. W przypadku odkrycia, że brakowało kart w talii, rozegrane nią rozdania nie są anulowane ani nie powodują unieważnienia aktualnie rozgrywanego rozdania.
9. Jeżeli przed rozpoczęciem pierwszej tury licytacji okaże się, że osoba rozdająca rozdała o jedną kartę za dużo, zostaje ona cofnięta, a następnie użyta jako karta spalona.
10. Jeżeli osoba rozdająca odsłoniła przypadkiem kartę, gracz nie ma możliwości zatrzymania jej. W takiej sytuacji obowiązuje procedura opisana przy okazji misdealu.
11. Jeżeli gracz przypadkiem odsłoni swoją kartę/karty nie może ich wymienić na inne. Jego ręka nie jest uznana za martwą ale gracz ten może grać już tylko pasywnie (check, call, fold), nie ma możliwości podbijania ani obstawiania.
12. Jeżeli osoba rozdająca wyłożyła zbyt wiele kart na flopie, musi wtasować karty i rozdać je ponownie nawet wtedy gdy wiadomo, która karta jest tą dodatkową.
13. Jeżeli przed wyłożeniem flopa osoba rozdająca zapomniała spalić kartę lub spalił więcej niż jedną, błąd powinien zostać naprawiony. W przypadku, gdy wspólne karty już się pojawiły na stole, muszą zostać wtasowane, zaś flop zostaje wyłożony na nowo.
14. Jeżeli osoba rozdająca zapomniała spalić kartę lub spalił więcej niż jedną, błąd powinien zostać naprawiony zanim jeszcze nastąpiła faza obstawiania. Jeżeli gracze już rozpoczęli betowanie, wyłożona karta musi pozostać w grze. Niezależnie od tego, czy błąd udało się poprawić czy też nie, następnymi wyłożonymi kartami muszą być te, które pierwotnie miały się pojawić na boardzie (a zatem jeżeli osoba rozdająca spaliła omyłkowo dwie karty, jedna z nich powinna wrócić do talii i zostać użyta jako karta do spalenia w następnej turze). Jeżeli w rundzie nie było betowania, gdyż jeden z graczy znajdował się na all-inie, błąd powinien zostać naprawiony zanim pula trafi do zwycięzcy rozdania.
15. Jeżeli osoba rozdająca wyłoży kartę wspólną (lub karty) zanim faza obstawiania zakończy się, nie może ona zostać użyta nawet wtedy, gdy następni gracze decydują się na fold.
16. W razie, gdy flop musi zostać ponownie wyłożony z racji na przedwczesne odsłonięcie kart wspólnych lub ich nadmierną liczbę, karty te zostają na powrót wtasowane do talii. Spalona karta pozostaje na stole. Po zakończeniu tasowania osoba rozdająca przekłada karty i wykłada nowy flop bez palenia kolejnej karty.
17. Błąd przy wyłożeniu przedwcześnie turna zostaje naprawiony w sposób, który najmniej wpływa na charakter boardu: a zatem osoba rozdająca pali kartę i wykłada tę, która miałaby znaleźć się na stole jako river, zaś po zakończeniu obstawiania osoba rozdająca wtasowuje usunięty turn, przekłada karty i odsłania piątą kartę już bez uprzedniego palenia. Jeżeli piąta karta zostaje odsłonięta przedwcześnie, osoba rozdająca wtasowuje ją i wykłada nowy river.


OBSTAWIANIE I PODBIJANIE

1. Słowna deklaracja jest wiążąca, a zatem gracz, który ogłasza fold, check, bet, call lub raise musi postąpić zgodnie z zapowiedzią.
2. Celowe zagrywanie poza swoją kolejnością nie będzie tolerowane, a zatem gracz, który pierwotnie umyślnie czeka poza turą, nie może potem obstawić lub podbić. Akcja lub słowna deklaracja poza swoją kolejnością mogą zostać uznane za wiążące, jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie (czyli nikt wcześniej nie obstawi ani nie podbije).
3. Jeżeli z jakichś powodów nie udało nam się zagrać w naszej turze, gdy przyszła na nią kolej, i gracze za nami już wykonali swój ruch, musimy zatrzymać akcję poprzez zgłoszenie prośby o czas. W razie gdyby co najmniej trzech graczy już zdążyło w takiej sytuacji zagrać, możemy utracić prawo do ruchu. Nie tracimy natomiast prawa do ruchu jeśli gracz przed nami lub za nami również nie wykonał jeszcze ruchu a kolejni zawodnicy podjęli akcję.
4. Gracz, który betuje lub calluje poprzez wrzucenie żetonów do puli, zobowiązany jest do przestrzegania wymaganych w danym rozdaniu sum i jeżeli postawił za mało, musi wyrównać tę kwotę do odpowiedniego poziomu. Jeżeli jednak przy sprawdzeniu nie zauważył, że ktoś wcześniej wykonał podbicie, ma prawo wycofać swoje żetony i na nowo przemyśleć decyzję pod warunkiem, że nikt po nim nie zdążył jeszcze wykonać swojego ruchu.
5. String bety i string raise'y (gdy gracz z przerwami dorzuca kolejne żetony nie informując przy tym na początku, jaka będzie ich łączna suma) są zabronione. Aby zatem zachować prawo do podbicia, gracz powinien najpierw zadeklarować słownie swój zamiar lub od razu wrzucić wszystkie żetony do puli. Umieszczenie niepełnego raise'u (gdy gracz wyrównuje bet przeciwnika, a do tego dorzuca jeszcze połowę tej sumy lub więcej) traktowane jest jako intencja podbicia, w związku z czym gracz musi uzupełnić tę kwotę do wysokości pełnego raise'u (zasady tej nie stosujemy w momencie, gdy gracz wrzucił do puli tylko jeden żeton).
6. Jeżeli gracz wrzuca do puli pojedynczy żeton o wartości większej niż bet przeciwnika nie deklarując przy tym chęci podbicia, jego akcja jest traktowana jako sprawdzenie.


SHOWDOWN

1. Gracz musi pokazać obie karty przy showdownie, aby mieć prawo do ubiegania się o pulę lub jej część.
2. Tłumaczenie kart – każdy czyta swoje karty samodzielnie. Rozdający asystuje w odczytywaniu rąk, jednakże gracze odpowiedzialni są za pilnowanie kart do momentu, aż zwycięzca rozdania zostanie określony. Chociaż słowne deklaracje co do wartości ręki nie są wiążące, celowe określenie innego układu, który się posiada w celu zmylenia przeciwnika, tak aby wyrzucił wygrywającą rękę jest nieetyczne i może spowodować przepadek puli.
3. Każdy gracz, osoba rozdająca lub przedstawiciel obsługi, który dostrzega nieprawidłowości w przebiegu rozdania (jak na przykład niewłaściwa liczba żetonów wrzucona do puli lub przyznanie wygranej puli nieodpowiedniej osobie), ma obowiązek wskazać błąd.
4. Każdy znajdujący się w rozdaniu gracz ma prawo poprosić o odsłonięcie sprawdzonej ręki przeciwnika nawet wtedy, gdy ten zmuckował karty, jednak w przypadku nadużywania tego przywileju może on zostać cofnięty. W sytuacji, gdy gracz, który zmuckował karty, zostaje poproszony przez innego o pokazanie ręki i okazuje się, że byłaby to ręka wygrywająca, zwycięzca rozdania mimo wszystko nie zmienia się. Jeżeli jednak proszącym o odsłonięcie kart byłby sam zwycięzca, zmuckowane karty nadal pozostają żywe, w związku z czym wygrywa najlepsza ręka.
5. Show one, show all – czyli karty pokazane co najmniej jednej osobie muszą zostać pokazane wszystkim. Jeżeli zatem w trakcie rozdania jeden z graczy pokazuje swoje karty innemu znajdującemu się w grze graczowi, który następnie może wykorzystać tę informację przy betowaniu, jego ręka musi natychmiast zostać odsłonięta dla reszty; gdy z kolei ten, komu gracz pokazuje karty, nie znajduje się akurat w rozdaniu lub nie może wykorzystać tej informacji przy dalszym betowaniu, karty zostaną pokazane dopiero na końcu, aby nie wpływać na przebieg gry. W przypadku, gdy gracz pokazuje drugiemu swoje karty po tym, jak ten już zabetował w swojej turze, lecz będzie miał przed sobą kolejne rundy betowania przy następnych nadchodzących kartach, karty muszą zostać pokazane na koniec tej rundy. Jeżeli pokazana została tylko jedna karta, nie ma obowiązku odsłaniać również tej drugiej, reszta procedury przebiega natomiast jak opisano powyżej.
6. Jeżeli wszyscy gracze czekają lub znajdują się na all-inie w ostatniej rundzie betowania, karty najpierw pokazuje ten, kto zagrywał jako pierwszy. W przypadku akcji na riverze karty będzie pokazywał ten, kto jako ostatni obstawiał lub podbijał. Celem przyspieszenia gry gracz trzymający najprawdopodobniej zwycięską rękę jest upoważniony do pokazania kart bez czekania na pozostałych. W razie podziału puli na side pot i main pot gracze zaangażowani w boczną pulę pokazują karty zanim zrobi to osoba będąca na all-inie w puli głównej.


PODZIAŁ

W razie, gdy przy podziale puli trafi się żeton niepodzielny, trafia on do osoby siedzącej najbliżej osoby rozdającej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


OGÓLNE ZASADY TURNIEJOWE

Zgadzając się na udział w turnieju gracz decyduje się zarazem na podporządkowanie jego zasadom i stosowanie do wymogów dobrego wychowania. Ten, kto dopuści się złamania zasad, może zostać upomniany, zawieszony w grze (tzw. sit-out) na określony czas lub zdyskwalifikowany. Żetony zdyskwalifikowanego gracza będą w takiej sytuacji usunięte z gry. Gracze niezależnie od tego, czy akurat znajdują się w rozdaniu czy też nie, nie mogą dyskutować na jego temat dopóki się ono nie skończy. Omawianie rozdania w trakcie jego trwania może skończyć się wymierzeniem odpowiedniej kary.
1. Początkowe miejsca zostają przydzielone w wyniku losowania.
2. Stack startowy zostaje umieszczony przy miejscu każdego gracza niezależnie od tego, czy już zjawił się przy stole.
3. Jeżeli gracz, który opłacił udział w turnieju, nie pojawia się, zaś obsługa turnieju po upływie danego czasu nie jest się w stanie z nim skontaktować, jego żetony mogą zostać usunięte z gry. Oczywiście gdy gracz ten już na początku poprosi o nieruszanie żetonów, stack pozostanie na miejscu.
4. W turnieju może znaleźć się więcej stacków startowych z myślach o rejestrujących się na ostatnią chwilę uczestnikach. Nie sprzedany stack po upływie danego czasu jest usuwany przez obsługę turnieju.
5. Nawet gdy gracz nie siedzi w danym momencie przy stole, karty dla niego muszą zostać rozdane, zaś jego stack płaci normalnie blindy i ante.
6. Dealer w pierwszym rozdaniu znajduje się na miejscu nr 1 przy stole. Gra może zostać rozpoczęta gdy przy stole znajduje się minimum 3 graczy lub 2 graczy jeśli turniej rozgrywany jest w formule heads-up.
7. Jeżeli pada hasło, aby rozpocząć nowy poziom blindów, poziom zostaje podniesiony od następnego rozdania (rozdanie rozpoczyna się w momencie, gdy na stole został położony jeden z wymaganych blindów).
8. Żetony o najniższym nominale zostaną usunięte ze stołu w momencie, gdy nie będą już potrzebne przy płaceniu blindów oraz ante. Sposób zamiany: rozdajemy po jednej karcie za każdy niewymieniony żeton (najpierw gracz na miejscu 1 dostaje wszystkie potrzebne karty, a następnie idziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Gracz z najwyższą kartą dostaje tyle żetonów, ile potrzeba na wymianę na najniższy dostępny nominał, później postępujemy tak samo z graczem mającym drugą najwyższą kartę i tak dalej. Gracz nie może w ten sposób odpaść z turnieju, a zatem jeżeli po wymianie nie miałoby mu zostać nic, otrzymuje jeden żeton o najniższym dostępnym nominale jako pierwszy.
9. Gracz musi być przy stole, aby móc zatrzymać akcję prośbą o czas.
10. Aby ręka była żywa, gracz musi być przy stole (w obrębie swojego krzesła) w czasie rozdawania obu kart (w przeciwnym razie osoba rozdająca automatycznie folduje jego karty).
11. W miarę jak odpadają gracze, kolejne stoły są likwidowane, a grający przy nich uczestnicy trafiają do nowych.
12. Zmiana miejsca po rozpoczęciu gry jest dozwolona tylko w przypadku polecenia ze strony Dyrektora Turnieju.
13. Gdy gracz ma zostać przesadzony do nowego stołu w ramach utrzymania tej samej liczby uczestników przy wszystkich stołach, automatycznie wybrany zostaje uczestnik mający wejść na dużego blinda. W efekcie otrzyma on miejsce znajdujące się jak najbliżej dużego blinda.
14. Świeżo przesadzeni gracze natychmiast otrzymują karty (z wyjątkiem sytuacji, gdy trafili akurat pomiędzy małego blinda a buttona).
15. We wszystkich turniejach losuje się na nowo miejsca w momencie, gdy w grze pozostaje już tylko stół finałowy.
16. Gracz, który zagrywa all-in, przegrywa, a następnie wychodzi na jaw, że jeden lub więcej z jego żetonów nie zostały zauważone, nie otrzymuje z tego tytułu żadnego przywileju. Jeżeli przeciwnik ma wystarczająco wiele żetonów, aby pokryć również te ukryte, przegrany odpada z turnieju (jeżeli jest to turniej rebuy, może się ponownie wkupić). W sytuacji, gdy nie rozpoczęło się jeszcze następne rozdanie, Dyrektor Turnieju może zarządzić, aby ukryte żetony powędrowały do zwycięzcy. Jeżeli następne rozdanie już się zaczęło, pozostałe przypadkiem żetony zostają usunięte z turnieju.
17. Jeżeli graczowi brakuje żetonów na opłacenie blinda, ma prawo grać o tyle, ile mu pozostało.
18. Gdy gracz zostaje wyeliminowany, musi natychmiast opuścić swoje miejsce.
19. Gdy gracz uzna, że przeciwnik zastanawiał się już wystarczająco długo, może poprosić o włączenie zegara. W takiej sytuacji przeciwnik otrzymuje minutę czasu na zastanowienie. Po upływie minuty osoba rozdająca odlicza do 10 i jeżeli gracz wciąż jeszcze nie podjął decyzji, jego ręka zostaje automatycznie sfoldowana.
20. Gracze nie mogą pokazywać swoich kart w trakcie rozdania. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której w rozdaniu pozostały już tylko dwie osoby. Jeżeli gracz dopuści się celowego odsłonięcia kart, może zostać za to ukarany (lecz jego ręka nie będzie uznana za martwą). Również mówienie o tym, jakie ma się karty, może skończyć się karą.
21. Żetony spoza turnieju nie są dozwolone na stole.
22. Żetony o wyższych nominałach muszą być ustawione w taki sposób, aby wszyscy gracze przy stole mogli je łatwo zobaczyć.
23. Wszystkie żetony muszą pozostać na stole w czasie trwania całego turnieju. Jeżeli gracz zabierze je ze stołu lub będzie trzymał w kieszeni, ryzykuje dyskwalifikacją, żetony natomiast są natychmiast usuwane z turnieju.
24. Niewłaściwe zachowanie (jak na przykład rzucanie kartami, soft play lub chip dumping) może zostać ukarane długim sit outem, zaś poważne nadużycia przy stole mogą doprowadzić nawet do dyskwalifikacji.
25. Osoby rozdające nie wymieniają talii na prośbę graczy. Zamiana talii następuje w chwili odkrycia uszkodzonej karty.
26. Gdy w turnieju pozostają już tylko dwie osoby grające heads-up, mały blind znajduje się na buttonie.
27. Jeżeli gracz oznajmia, że chce zrobić rebuy, zanim jeszcze karty zostały rozdane, obliguje się tym samym do wykonania go.
28. Wszystkie ręce zostają odkryte jeżeli jeden z graczy jest all in, a wszystkie licytacje zostały zakończone.
29. Jeżeli w danym rozdaniu odpadnie kilku graczy naraz, gracz, który rozpoczął to rozdanie z największym stackiem, kończy na najwyższym miejscu.
30. Rabbit hunting (czyli odkrywanie dalszych kart po zakończeniu rozdania, aby zobaczyć, co by doszło) jest zabronione.
31. Gracz, który celowo unika zapłacenia blinda po byciu przeniesionym na nowy stół, zostanie ukarany.
32. Osoba rozdająca nie liczy dla gracza puli.
33. Zakład all-in, wynoszący więcej niż poprzedni zakład w danej rundzie licytacji, ale mniej niż minimalny dozwolony bet/raise, powoduje niemożność przebicia przez pierwotnego agresora o ile inny gracz lub gracze tylko sprawdzili dany niepełny all-in. (jeżeli zostanie podjęta inna akcja jak np. raise, rozdanie zostaje kontynuowane normalnie).
34. Pukanie w stół przy swojej kolejce oznacza czekanie.
35. Jeżeli gracz nie posiada wystarczającej ilości żetonów na ciemną lub na przymusowy bet, ma prawo do wywołania akcji w stosunku do posiadanych żetonów. Gracz, który postawił niepełną ciemną i wygrał nie musi w żaden sposób uiszczać różnicy ciemnej.
36. Jeśli gracz znajdujący się na dużej ciemnej ma zbyt mało żetonów na obstawienie blinda oraz ante, w pierwszej kolejności jest zobowiązany do pokrycia wysokości ante, a następnie blinda.


Częściowy przedruk reguł ze strony https://pokertexas.net/